Όροι και Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρία μας, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά στην προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα και με το Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR).